مطلبی به عنوان پیشنهاد فیلم برای چلچراغ

پیشنهادی که بنده برای تماشای یک فیلم دارم کمی همراه با کار عملی است. یعنی اگر قرار کسی پیشنهاد بنده را عملی کند باید وارد اینترنت شود و فیلمی را – به ترتیبی که عرض می کنم – دانلود کند. وارد موتور جستجوی گوگل که شدید در قسمت دهانه جستجو بنویسید : ویل اسمیت+خبرنگار اکراینی+مسکو+سیلی ... این موتور جستجو تعداد زیادی مورد به شما خواهد داد که خود شما براثر تجربه و بواسطه دقتی که دارید بهترین لینک را انتخاب کرده و فیلم مستندی را که مورد نظر بنده است و حجم فوق العاده کمی هم دارد دانلود را خواهید کرد. این فیلم فیلمی بود که بنده اخیرا – همراه با بچه های یک کارگاه فیلمنامه در شهر ری -  چندین و چندبار آن را تماشا کردیم. به جرئت می گویم که در هفته گذشته این فیلم را خودم شخصا بیش از پنجاه بار تماشا کرده ام ... به  نظرم این پیشنهاد خوبی است. غالب پیشنهادهایی که به خود من می شود هم به همین ترتیب است. مثلا دو سه روز پیش یک نفر به من پیشنهاد کرد ترانه ای که صداگذاران در فرایند دوبله بازی های یارانه ای روی بازی حادثه ای موسوم به "جی تی ای پنج" گذاشته اند را گوش کنم. این پیشهاد البته از سوی یک نوجوان بود. او به من گفت دنبال ترانه ای با کلیدواژه "تو با خنده بیا+حالا که آسمون" بگردم  .. من هم جستجوی خودم را کردم و به آن ترانه رسیدم و متوجه شدم که صداگذاران بازی رایانه ای "جی تی ای پنج" ترانه ای که داخل پخش ماشین جوان زورگیر و رل اول این بازی گذاشته اند چه ترانه ای است ... حالا پیشناد من البته پیدا کردن آن ترانه نیست و شما را دعوت می کنم به جستجوی آن مستندی  که بالاتر صحبتش را کردم. فیلم جالبی است و حتما تحت تاثیر آن قرار خواهید گرفت و حتما چندبار آن را خواهید دید

/ 0 نظر / 31 بازدید