شماره این صحنه عوض شده

شماره صحنه

سکانس ٢ از قسمت ٢٨

2- داخلی / خارجی . شب . باغ ( حیاط و اتاق ها )

مینا کنار کاروان ، با نگرانی برای غازهای استخر خرده نان می ریزد .منیره با یک زیردستی میوه سمت او می آید

منیره : بیا مینا جون میوه ... بگیر.

مینا : میل ندارم ... عصبانی ام ... مامان امیرو سه ساعت پیش فرستاده دنبالش مدرسه گفته زود بیاد .. آقا هنوز نیومده ... مرد از حالا بی خیال ... اه اه ... ول کن منیره میوه نمی خورم ...

منیره : الحمدلله ! قهر جدید ! ... منو چی میگی که شوهرم همه ش نیست ... جبهه س

مینا : اون جبهه س ... این کجاس ؟

منیره و مینا به سمت ساختمان می روند ... در مسیر،کنار رنو و شورولت، بهروز و بهزاد ایستاده اند و صحبت می کنند ... بهروز متفکرانه و حین نوازش طوطی حرف های بهزاد را گوش می دهد ( بهروز شلوار و پیراهن معمولی به پا دارد )

منیره: این دو تا رو نیگا ... ( رو به بهروز ) عمو ... داداش دار شدی ... ( با مسخره گی ) بابا قهر کنین با هم ...

بهروز : ( رو به منیره با سرعت و تند تند )  بزن به چاآآآک فضولی موقوووووف ... ما دوبرادریم چونان دو پنجره روبروی هم و آگاه ز هر بگو و مگوی هم ... هر روز سلام و پرسش و خنده ... هر روز قرار روز آینده ! ... ( رو به بهزاد ) بگو برادر خوبم ! بگو ... ( به منیره ) خوردییی !؟ ... حالا برو !

منیره و مینا می خندند و  به سمت ساختمان می روند ...به آنطرف تر می رسند که فراز و شهناز با هم پچ پچ می کنند و می خندند  و ظرف میوه در دست دارند ... حالا منیره  و مینا به کنار پله ها می رسند و می بینند : ساناز و شهرام با هم در حال دعوا هستند و دست وبال گردن ( ناشی از سقوط از پله های اضطراری خانه سهیلا ) دعوای آنها را تماشا می کند و ظرف میوه در دست دارد ... سیما همان پهلو نشسته و از کارهای بیژن حرص می خورد ولی بیژن شنگول است و از مجادله ی بین ساناز و شهرام کیف می کند

ساناز : من زن تو نمی شم

بیژن : بابا این شهرام عاشقته ... چرا زنش نمی شی ... خودشو می کشه ها ... شهرام این زنت نشه چی کار می کنی؟

سیما : هیچ کاری نمی کنه ... میره دانشگا ! ... بگو میرم دانشگا

شهرام : من نمی رم دانشگا ... می رم خودمو عین ویجی از بالای تانکرآب  می اندازم پایین ... زنم شو ... زنم شو ... زنم شو

ساناز : نمی شم نمی شم نمی شم ... من شوهر گامبو نمی خوام ... شوهر بازم مدرسه ام دیر شد نمی خوام ... اوووووق !

بیژن : ساناز ! عمو... چقدر مهرت کنیم که راضی باشی ؟... این سیمارو می بینی با این جلال و جبروت فقط ده هزار تومن مهرشه

سیما : ( عصبانی ) مهر اون یکی که خیلی بیشتر بود ... خیلی پررویی

بیژن : ( کاملا سرخوش و بی اعتنا به حرف سیما ) عمو ... ساناز ... حرف این سیمارو گوش نکن... اگه هفتاد تا سکه مهرت کنم زن شهرام می شی ؟ ... هفتاد تا ! ... هفتاد خوبه ؟ ... بیاریم رو کاغذ ؟ ...کافیه ؟

ساناز : کمه ... من به اندازه سال تولدم سکه می خوام ... هزاروسیصد و شصت تا ...

 سیما : (عصبانی ) اذیتشون نکن ... پس فردا یکیشون عاشق اون یکی می شه اون یکی نمی خواد اون یکی رو بساط بدبختی درست می شه

بیژن : ول کن بابا ... بذار حال کنیم ...

سیما : آدم نمی شی ! ... تازه جون گرفتی ...

سیما بلند می شود و به همراه منیره و مینا که به تماشا ایستاده بودند به داخل می رود و عصبانی است

سیما : رو که نیست ... سنگ پای قزوینه ... عوض یه ذره خجالت و حیا ... هنوز که هنوزه پررویه ... این احترام خانومو می خواد که دو تا از اون داد ها سرش بزنه بشورتش بذارش کنار

همه داخل می شوند و منیره و مینا پیش هوشنگ و رضا و امیر که در هال وسط خانه ایستاده اند می مانند ... هوشنگ و با رضا و امیر در سالن خوش و بش می کند و با آنها این بازی را راه انداخته که نوشته هایی که او روی هوا  می نویسد را بخوانند ... منیره جذب این بازی می شودو مینا هنوز دلخور است و امیر و رضا قطعه ای از شعری که هوشنگ روی هوا نوشته است را خوانده اند و با هیجان کلمه ها را می گویند

امیر : شاید ... شایده ... اینی که نوشتین شایده

رضا : به خواب ... به ... خواب

امیر : شیرین ! ... نوشتید شیرین ...

هوشنگ : شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

رضا و منیره جذب بازی اند اما امیر با اسم شیرین غمگین می شود. مینا امیر را نگاه می کند امیر سعی می کند با زدن یک حرف تازه حالتش (که به یاد شیرین افتاده است) را عوض می کند

امیر : شهاب اومد ؟ ... مامانش گفت نماز بخونه اومده ...

مینا : نه هنوز ( به سمت اتاق می رود ) مامان ... مامان ...

منیره می ماند و مینا داخل می شود ... بهرام در اتاق سفره شام را با دستمال پاک و ذزه ذزه آن را تا می زند ... در انتهای سفره شهروز هنوز نشسته و غذا می خورد و بهرام را معطل خود کرده است

شهروز : عمو خودتو ناراحت نکن ... خودم جمعش می کنم ... حیف ته غذاها رو دور بریزیم ...بذارین خورده بشه ...

گوشه دیگر اتاق منیژه و مهناز و احترام و محترم و نوزاد و افتخار دور یک حلقه نشسته اند و با روزبه بازی می کنند ... مادربزرگ هم بالای سرشان بافتنی می بافد و  شعر کودکانه می خواند و سیما آمده و جلوی آنها نشسته ... مینا همان گوشه ایستاده تا در فرصتی مناسب محترم را صدا کند

سیما : احترام خانوم بیا یه داد سر این بیژنه بزن ... داره یه کاری می کنه ساناز و شهرام عاشق هم بشن ...بیا حقشو بذار کف دستش مرد گنده رو ...

احترام : ( مصمم و جدی بلند می شود)  اینقدر بدم  اینقدر بدم میاد میاد ازین حرکت که نگو .. ( به جمع ) گیتا دختر شهلا همین ریختی دل بست به خسروی دایی فتح الله دیگه ( داد می زند ) هوووی بیژن

مهناز : ( می خندد ) منم میام ... ببینم خود عروس داماد نظرشون چیه ... بابا شاید همو بخوان آخه ! ...

با رفتن مهناز و احترام و سیما جمع کمی از هم می پاشد و مینا محترم را بلند می کند و سمت پنجره می برد  

مینا : هنوز شهاب نیومده ... بخواد اینطوری باشه ... من بهش جواب رد می دم ... اصلا هم دلم نمی سوزه ...

محترم : خیله خب توام شلوغش نکن ... میتینگی نباشا ... میاد !

مینا از پنجره و لای شیشه های رنگی چشمش به حیاط می افتد ... هوشنگ و شهاب را در حیاط می بیند که با هم روبوسی می کنند ... شهاب جدی و مصمم با هوشنگ حرف می زند ... هوشنگ حرف او را خوب گوش می کند ... مینا با نگرانی از پشت شیشه ها او را نگاه می کند ... یکباره برق می رود و تاریکی کامل پیش می آید و صدای آژیر قرمز و سپس صدای ضدهوایی ... همه با چراغ های مختلف به سمت حیاط می دوند ... و به میان حیاط می رسند و آسمان را نگاه می کنند ... یکباره صدای انفجار مهیبی در اطراف به گوش می رسد  که همه را ساکت و مبهوت می کند ... شهاب چراغ نفتی را که در دست دارد فوت کرده و خاموش می کند ... دیگران هم این کار را می کنند ...

هوشنگ : همین حوالی بود ...

شهاب آرام به سمت مینا می رود و روبروی او می ایستد و خیره و مبهوت او را نگاه می کند

شهاب : من باید برم جبهه ...

مینا با چشم پر اشک شهاب را نگاه می کند و با حالتی پر افسوس

شهاب : من امشب یازده و نیم شب اعزام می شم

دوباره در نمایی عمومی صدای انفجار مهیب دیگری را در همان نزدیکی می شنویم ... اهالی همه به سمت ساختمان می روند ...

****************************

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید