سر و کار

 

آدم های فرعی چه سروکاری با آدم اصلی دارند. فقط با اوحرف می زنند یا اینکه چیزی میانشان وجود دارد. اینجا سوال دقیق همان پرسش ابتداست؛ آنها با هم چه "سروکار"ی دارند ؟

/ 0 نظر / 120 بازدید