برخی عقیده دارند نوشتن سخت ترین کار دنیاست. من با ایشان موافقم.

هیچ کس دوست ندارد به فیلمش بی سر و ته بگویند. به همین دلیل برای اینکه یک فیلم بی سروته نباشد باید با سرو ته باشد. یعنی هم سر داشته باشد و هم ته. در صورت داشتن سر و ته است که یک فیلم بی سر و ته نمی شود.

...

پ.ن : سرهمان سر داستان و ته همان ته داستان است. سر داستان همان قطعه ای آغازین فیلم است که شخصیت ( و یا شخصیت ها ) درگیر یک ماجرایی می شود ( و یا می شوند ) و ته هم همان عاقبتی است که برای آن شخصیت ( و یا شخصیت ها ) طی درگیری با آن ماجرا  ترسیم می شود.

/ 0 نظر / 32 بازدید