الفت عناصر

 

نه آنچنان که طبیب دوایی فراهم کند بقصد علاج و ناخوش میل کند آنرا لیک طبیب موازی با دوا بر بالین بنشیند و هی به سخن تقلا کند برای بهبود مریض ...دارو خود به زبان دارو بایسته است ایجاد تاثیر را ...

الفت عناصر

/ 0 نظر / 32 بازدید