چلچراغ

 

این منم مهدی نریمان ! فرمانده گردان کمیل !

هادی مقدم دوست

در یک صحنه از فیلم پرواز درشب فرمانده گردان کمیل که بیشتر نیروهایش تشنه و زخمی هستند با تعداد زیادی قمقمه که به خودش بسته است به سمت تانکرهای آب داخل مواضع عراقی ها می آید تا قمقمه ها را پر از آب کند و برای نیروهای تشنه اش ببرد . قمقمه ها  پر آب که می شود و فرمانده قصد برگشت که می کند نیروهای عراقی او را به گلوله می ببندند و تیرها به او و به قمقمه ها می خورد وفرمانده زخمی می شود و  آب از قمقمه ها بیرون میزند و او دست بر روی قمقمه ها می گذارد تا آب داخل قمقمه ها به زمین نریزد. تصویری که از ایثار یک فرمانده  و رابطه او با نیروهایش درفیلم پرواز در شب می بینیم دقیقا نقطه ای است که کانون اثرگذاری فیلم پرواز در شب را می سازد. احساس نیاز و طلب بزرگتری که غمخوار باشد و خودش و مال و جسم و جانش را برای زیر دست به مخاطره و دشواری بیاندازد احساسی است که مواجهه با آن در فیلم و یا زندگی قلب آدمیزاد جماعت را به لرزه می اندازد. به شما توصیه می کنم این فیلم را ببینید. فیلم پرواز در شب فیلمی است که می تواند به شما ثابت کند قلب شما از سلامتی باطنی برخوردار است و مشتاق ملاحظه ایثار است. فیلم پرواز در شب جدا از وجه مستند سازی دوران دفاع مقدس سندی  با ارزش در موضوع  عاشق خوی بودن باطن آدمی زاد است.   

 

/ 0 نظر / 4 بازدید