پیشنهادی دیگر

 

عشق شادی است!

هادی مقدم دوست

برخی کارشناسان که درباره مسایل مخاطبین سینما نظر می دهند بر این عقیده اند که سینما به دلیل گران تمام شده هزینه های آن در حوزه تمایلات و تفریحات خانوار فرار نمی گیرید ؟ دوست دارید دقیقا جملاتی را که می گویند به شما بگویم ؟ ... خب ! آنها اینگونه نظریه شان را ثابت می کنند . " ببینید ! مثلا خانواده ای چهار نفری می خواهند به سینما بروند . پول بلیط برای چهار نفر دوازده هزارتومان و چون در اطراف سینما جای پارک وجود ندارد  و یا ممکن است آنها ماشین نداشته باشند دست کم باید ده هزارتومان پول ایاب و ذهاب بدهند. خب حالا آنها می خواهند در سینما چیزی بخورند. اگر هزینه خوردو خوراک آنها بشود نفری پنج هزارتومان کل هزینه خوراک می شود بیست هزارتومان و بعد همه اعداد را با هم جمع می زنند و بعد آن را رند و گرد بالا کرده و به عدد پنجاه هزارتومان می رسند  و بعد می گویند: می بینید ! یک سینما رفتن پنجاه هزارتومان خرج دارد. اما من به شما پیشنهادی دارم . روزهای نیم بها و در سئانس های خلوت به سینما بروید، اگر چهار نفر هستید  بلیط تان می شود چهارهزارتومان. به سمت سینما با اتوبوس بروید. بلیط اتوبوس بیست تومان است. اگر حداکثر بنا باشد دو مسیر اتوبوس سوار شوید به شانزده بلیط بیست تومانی احتیاج دارید که مبلغ آن روی هم می شود سیصد و بیست تومان . در مورد خوراکی مانند قدیمی های خوش باش عمل کنید و از خانه با خودتان خوراکی به سینما ببرید.بدین ترتیب کل هزینه شما در مجموع می شود چهارهزارو سیصد و بیست تومان. چهارو سیصد و بیست تومان کجا پنجاه هزار تومان کجا. در صنعت گردشگری مشاورینی وجود دارند که گردش ارزان را مشاوره می دهند . البته عنصر اصلی شادی درونزا و میل به خوش باشی در رفتارهای گروهی و جمعی است . اگر شاد نباشید با یک سینمای پنجاه هزارتومانی هم خوش نمی گذرانید اما اگر شاد باشید چهارهزارو سیصد و بیست تومان کافی است. این هفته به جای توصیه یک فیلم رنگی و یا سیاه و سفید به شما پیشنهاد می کنم حتما یک انسان شاد باشید.  

/ 0 نظر / 4 بازدید