لطفا بیشتر توضیح دهید ( خرده فرهنگ کلاس فیلمنامه )

ببخشید! این فیلمنامه نویس ها و این فیلم سازهایی که از روی فیلم های آنها قواعد ژانر وضع شده است خودشان از روی چه قواعدی فیلم هایشان را درست کرده اند ؟ لطفا در این مورد توضیح دهید.

سوال

/ 0 نظر / 24 بازدید