ینی منظور میخاسسم بگم که ...

 

حتما یادتان می آید که وقتی یک نفری خاطره ای را برای رساندن یک معنی و منظور و مفهومی می گوید دیگران هم خاطراتی را که درباره همان معنی و منظور است را به یاد می آورند و آنها هم شروع می کنند به تعریف کردن خاطره در رابطه با همان معنی و مفهوم و منظور.

 

منظورشناسی خودمانی (1)

/ 0 نظر / 34 بازدید