عمق دادن چیز دیگریست

 

چنانچه مطمئنید رفتاری را از شخصیت برای تماشاچی قابل باور است اینقدر دلیل رفتارش را توی فیلم کپه نکنید تا تماشاچی آن رفتار را باور کند. وقتی برای تماشاچی قابل باور است خب  برای تماشاچی قابل باور است. 

 

 

/ 0 نظر / 124 بازدید