احتمالا در پنجره کار شد

 

ایمان و علم و ذوق

هادی مقدم دوست

برای ساختن یک فیلم کامل و تاثیر گذار سه ضلع یک مثلث را باید در اختیار داشت .ایمان و علم و ذوق ...این شروط ساخت هر فیلم تاثیرگذاری است. خواه من و شما آن فیلم تاثیر گذار را دوستش داشته باشیم خواه دوستش نداشته باشیم... این سه ضلع هر وقت و هر کجا و در هر منطقه ای مجموع شود و وحدت پیدا کند آنجا نقطه ای است که اگر با آنها اهتمام به فیلمسازی کنیم حتما حاصلش تاثیرگذار خواهد شد و جالب است که این یک فرمول نیست و حتی اگر هم یک فرمول باشد دست کم ایمان چیزی نیست که بتوان آن را بطور مصنوعی به دست آورد و این حسن تاثیر ایمان خالص است که اگر باشد با خود اهتمام به کسب علم و ایجاد و دستیابی به ذوق را به همراه می آورد ... من باورم نمی شود که بدون ارادات به پیامبر اکرم ( ص ) و فرزند ایشان حضرت زهرا( س ) و بدون محبت به ولایت امیر المومنین علی ( ع ) و تک تک ائمه معصومین علیهما سلام بشود فیلمی درباره امامان  و یا امام رضا ساخت. این ایمان باید همانند ایمان یک مومن نیازمند که به پابوس حضرت می آید و حاجتمندانه متوسل می شود و حضرت را به آبروی مادر و پدر و به جان فرزند قسم می دهد، باشد. نمی شود فیلم متاثر کننده باشد و موثر آن خود تحت تاثیر نباشد. این حالات حالاتی نیست که بتوان بطریق شیمی و از ترکیب چند حال و چند مشاور و چند تدبیر به دستش آورد. فیلمسازی که می خواهد درباره امام رضا (ع) بسازد و قصدش تاثیری گذاری است، محال است بی احساس چاکری و خشوع و مثلا با احساس شوکتی شاهانه و بی احساس بیم و لرز و بی احساس امید و استحکام مومنانه بتواند ذره ای دلی را مطمئن کند یا بلرزاند. این داستان فرمول بردار نیست. برای این داستان باید مخلص بود. فیلم های خوب دینی اجرت عبودیت و اطاعت و اخلاصند. آنها حاصل مواظبت و یادآوری و ذکر مدامند. مابقی فقط یک نوارهایی هستند که پر شده اند و خاصیتی ندارند.

/ 0 نظر / 29 بازدید