قول و فعل

یک قول و یا یک فعل پیدا کنید و بخاطر آن بی تاب شوید که یک صحنه را بنویسید. هر صحنه ای لازم دارد این یک قول و یا آن یک فعل را داشته باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید