تست استرس و نگرانی

 

توضیحی برای آقا آرش عزیز :

ما هم شنیده ایم و صحت و سقمش با آن آدم اولی که همچه فکری را عمومی کرده اما انگار اگر این دایره ها توی تماشا کردن این تصویر بچرخد یعنی استرس داریم و هر چی هم تندتر بچرخد لابد بیشتر استرس داریم ...

/ 0 نظر / 170 بازدید