درباره سینمای کودک ... برای یک خبرگزاری

....

به گمانم برخی از هنرمندان ( که مولدین اصلی تولید محصولات فرهنگی هستند ) عالم به اهمیت تولید فیلم های خوب برای بچه ها هستند اما باوری محکم بر این موضوع ندارند. همانگونه که افتخار و اجر تولید آثار با ارزش برای هنرمندان است به همان گونه هم شرمساری نبود و کم داشت این آثار هم متعلق به آنان است. نداشتن سینمای فعال و جذاب کودک موضوع غم انگیزی است. نداشتن سینمای کودک یعنی نداشتن وسیله فرهنگی بومی مخصوص برای کودکان ... یعنی اینکه وقتی شکوفه های اول دبستانی ما دفتر مشق می خرند روی جلد دفتر مشقشان به جای شخصیت های کارتونی و عروسکی و زنده ایرانی عکس پرسوناژهای تولیدات خارجی است. به نظرم دلیل اینکه ما سینمای کودک بومی و جذاب و پویا و پرباری ( همین طور در عرصه اسباب بازی ) نداریم این است که در برخی از مولدین فرهنگ - علیرغم آگاهی به مضرات فقر تولید داخلی در عرصه فرهنگ برای کودکان – هنوز این باور تثبت نشده که باید به تولید محصولات فرهنگی برای کودکان اهتمام جدی تری داشت. علم انسان را عالم می کند اما برای عامل شدن احتیاج به باور است ...با افسوس بسیار می توان گفت – در حال حاضر -  در مقوله سینمای کودک باور فراوان و خودجوش و سرشار کمیاب است.

هادی مقدم دوست

/ 0 نظر / 5 بازدید