مطلب مفیدی از آقای محمد تهامی نژاد

ضرورت نگارش خلاصۀ تک جمله ای

محمد تهامی نژاد

لاگ لاین ، خلاصه تک جمله ای از  مستند نامه ( فیلمنامه) است . شرح مختصری است که می گوید فیلم در بارۀ چیست .  چنین خلاصه ای  به این پرسش پاسخ می گوید  که  داستان شما در بارۀ چیست؟  و یا اگر فیلم مستند می سازید چه خط سراسری و طرحی دارید و موضوع چگونه به پیش می رود ؟  ضروری است که شما مفهوم فیلم

خود را در  جمله ای فشرده بیان کنید .) این مفهوم می تواند در جمله ای مرکب ادا شود که از دو جمله ساده تشکیل شده و بیش از یک فعل دارد ).

ممکنست بگوئید  فیلم من آنچنان پیچیده است که نمی توان آن را در یک جمله گفت .

به همین دلیل چنین مسیر کلی ای  اولین گام در طراحی مستند نامه  بشمار می رود .

 بنابراین اگر می خواهید که تهیه کننده ، مستند نامه ما را بخواند  باید بیاموزید که مفهوم نوشتۀ خود را در یک جمله ی درست وحسابی بنویسید  و ضمن این که همه چیز را نمی گوئید  او را ترغیب به سرمایه گذاری کنید .

حتی قبل از دست به کار شدن  هم حتمأ باید این جملۀ اساسی یعنی  همان مسیر کلی را جلوی رویتان بگذارید . این امر  شما را بر روی مستند نگاشت متمرکز می سازد .

بنابراین دو دلیل اصلی برای نگارش خلاصۀ تک جمله ای وجود دارد:

   یک - خلاصه تک جمله ای، شما را روی مستند نگاشت متمرکز می کند .

 دو -  برای فروش مستند نامه به یک خلاصه تک جمله ای نیازمندید.

 خلاصه تک جمله ای برای فروش مستند نامه به تهیه کننده یا کارگردان، به شما کمک خواهد کرد. گاهی آنها جز همین تک جمله را نمی خوانند . بنابراین اگر نظرشان را جلب نکنید هیچ شانسی برای ترغیب آنها به خواندن نوشته برای تان وجود ندارد

هنگامی که با یک تهیه کننده یا کارگردان صحبت می کنید  از شما می پرسند : سناریو شما در بارۀچیست؟.

شما سی ثانیه وقت دارید تا  طرح فیلم خود را به صورتی گیرا بیان کنید .

چگونه خلاصه تک جمله ای بنویسیم که تهیه کننده یا کارگردان را ترغیب کند؟

نگارش مطلبی کوتاه و در عین حال مهیج چندان ساده نیست و زیاد تمرین لازم دارد.  برای این منظور تک خطی های حرفه ای  را  در مطبوعات  و هر جای دیگر  مطالعه کنید .

این خلاصه در آغاز، بیشتر از یک جمله در می آید . ممکنست خیلی طولانی و پیچیده باشد . عیب ندارد . آن را یکی دو روز کنار بگذارید و بعد به سراغش بروید یک مداد بردارید و تمام کلمات نامربوط با اصل موضوع را حذف کنید . بزودی به همان تک جمله ای می رسید که در بر گیرندۀ جوهرۀ کار شماست .

 آن را برای دوستان و همکارانتان بخوانید و ببینید برایشان جالب هست و خواستار  اطلاعات دیگری در بارۀ موضوع هستند یا نه . گرفتن بازخورد از دیگران مهم است  و به شما می گوید که در مسیر درستی هستید یا باید از نو شروع کنید .

سه پرسشی که باید در  خلاصه تک جمله ای  فیلم داستانی ملحوظ شود :

•    شخصیت اصلی کیست داستان در بارۀ کیست؟

•      در طلب چیست ؟  هدف او چیست .

•    چه چیزی  مانع  شخصیت اصلی است ؟  ضد قهرمان کیست

  خلاصۀ تک جمله ا ی فیلم  مستند می تواند علاوه بر سه پرسش فوق ،   شامل موارد دیگری هم باشد  که عبارت  از : زمان ، مکان ، شخصیت (  فرد یا جمع مو رد مطالعه ) و رویداد در خطی سراسری  است .

  نکته دیگری که بر آن تأکید شده این است که چه چیز منحصر به فردی در این فیلم وجود دارد؟  چنین خلاصه ای تمام داستان را بیان نمی کند بلکه فقط همان سه ( وگاهی چهار) عنصر فوق الذکر را بکار می برد تا به صورتی  منظم و واضح ، تصویری از روایت دراماتیک را ترسیم نماید . برای مثال خلاصۀ جادوگر شهر اوز می تواند این گونه باشد :

 طوفان در کانزاس  ، دختری را از مزرعه اش به یک سرزمین جادویی می اندازد و دختر  برای یافتن جادوگری که اور ابه خانه اش بازگرداند به سفر پر خطری  می رود . 

خلاصه فیلم اونشب که بارون اومد :

  آیا پسرک گرگانی در شبی بارانی با آتش زدن پیراهنش  قطار مسافر بر را از خطر تصادف نجات بخشید یا با شایعه روبروئیم؟

 و خلاصۀ فیلم جای خالی خانم وآقای ب  می تواند این باشد :

    در بحران ناباروری ، مرد روستایی مغلوب فرهنگ خود در تجدید فراش وطلاق  اصرار می ورزد . همان فرهنگ ، زن را به مقاومت وا می دارد . در دور دست جرقه ای هست . 

 در نگارش خلاصه تک جمله ای  از واژه های  مبینِ حرکت استفاده کنید . البته فیلم اعمال شخصیت ها را ثبت خواهد کرد .

واژه های توصیفی ای  بکار ببرید که  تصویرش  در  ذهن خواننده بماند .

 معمولأ لاگ لاین در مورد فیلم های کوتاه وداستانی کاربرد  دارد  آن چه در این نوشته در مورد مستند خواندید توسسط این قلم به ترجمه افزوده شده است .

     با الهام ازSCRIPTOLOGIST.COM   و مقاله " من  سناریویی 120 صفحه ای نوشتم ولی از نگارش یک خلاصه تک جمله ای قاصرم "   کریستوفر لکهارت

 

/ 0 نظر / 15 بازدید