پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

پیکر بندی

  بسط داستان رفتار و سلسله اعمالیست که می توان آن را با وام گیری از اصطلاحات علوم دیگر "پیکربندی" نامگذاری کرد.
/ 0 نظر / 32 بازدید