پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

هر چیز که خوار آید ... یک روز به کار آید

  از تمرین های کلاس ( ارتباط غیر کلامی ) اسمایلی ها را ترجمه کنید :                                                                                                                                                             
/ 0 نظر / 30 بازدید