پست های ارسال شده در آدر سال 1390

ماهنامه فیلم نگار شماره 43/ فروردین ماه هزاروسیصد و هشتاد و پنج

گفت‌وگو با پروفسور مایکل چنن مستندساز انگلیسی   این که شما می‌گویید مسئله من هم هست!  هادی مقدم‌دوست پروفسور مایکل چنن مرد دنیادیده و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

فقط یادمه از اونی که براش مطلب رو فرستادم عذر خواستم که ببخشد 800 کلمه شد

درباره اساس های فیلمنامه نوشتن برای تلویزیون   امید های نویسندهمحصول بیم های اوست هادیمقدم دوستنخستین هنگامی که احساس جدی "فیلمنامه نویس بودن" در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید