که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

 

 فرم و محتوا ( form و محتوا )...

کلمه محتوا که معنی اش تا حدودی مشخص است اما واقعا چه کسی می تواند بگوید در اینجا مراد حقیقی از "فرم" چیست ؟

این زوج فرم و محتوا نکته جالب و ویژه ای که دارد این است یکی به زبان انگلیسی و دیگری به زبان مورد استفاده ما ایرانیهاست ( form و محتوا ) ... یک چیزی شبیه تیپ و شخصیت

زوج سازی هایی مانند شکل و محتوا ... صورت و محتوا ... تلاش هایی بوده که هنوز نتوانسته با قدرت کاری کند که این ( form و محتوا ) از دهان افراد بیفتد ...

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید