وطن امروز

بلانسبت.بلانسبت!

هادی مقدم دوست

اینکه یک قشری از نحوه نمایش و نشان دادنش در یک فیلم گله مند شود خیلی هم خوب است و باعث رشد و ارتقا هنر می شود. اینکه نمی شود که من نویسنده با خاطر آسوده و بدون ملاحظه کاری و بدون دقت و ظرافت هر چیزی دلم خواست بنویسم و توقع داشته باشم هیچ کس هیچ چیزی نگوید. تردید ندارم هیچ نویسنده ای از ته قلب برنامه و غرض ندارد که بخواهد به یک جمعیتی که هیچ دشمنی با آدم ندارد بتازد اما بنده در این موضوع طرفدار مخاطبین هستم و گمان می کنم متن فیلم نباید جوری تنطیم شود که باعث رنجش دیگران شود. خود ما وقتی در بین چهارتا  نشسته ایم و صحبت می کنیم اگر بخواهیم از اخلاق نامناسب  فردی که ابواب جمعی  یک صنف و یا قشری است حرفی بزنیم بالاخره یک بلانسبت یا دوتا بلانسبت می گوییم تا بگوییم اصلا قصد تعمیم دادن نداریم. یعنی وقتی مخاطب جلوی چشممان نشسته حواسمان جمع است و باریک بینانه عمل می کنیم اما – بلانسبت شما - گاهی اوقات موقع نوشتن چون لابد مخاطب جلوی چشممان نیست غفلت می کنیم و این احتیاط را از دست می دهیم. زیباتر است این بلانسبت گفتن دراخلاق و شخصیت چیزی هم که می نویسیم با فن و هنر و به زیبایی وارد کار شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید