دانه ی معنی

 

پیش ازین از این اشاره ای به محک محلی "خب خب" داشتیم که کاربردش در عیارسنجی یکی از اعضا داستان بود. حالا فقط اشاره می کنیم به روش "آهان! آره" که این نیز روشی محلی برای عیارسنجی "بذر داستان" است.

/ 0 نظر / 6 بازدید