خرده فرهنگ کلاس های آموزش فیلمنامه

 

" ولی به ما گفتن ... "

وقتی یک مدرس فیلمنامه جوری فیلمنامه نویسی را یاد می دهد که انگار هیچ راهی جز  از این راهی که او می گوید در دنیا وجود ندارد حالا در کلاسی دیگر وقتی مدرسی دیگر از راهی دیگر حرف می زند "شاگرد" از اینکه راه دیگری طرح شده تعجب کرده و می گوید : ولی به ما گفتن ...

/ 0 نظر / 41 بازدید