لینک های کلاس صبح ... تا جلسه هجدهم

سلام

این لینک طرحی است که خانم مهدوی زحمت نگارش آن را کشیده اند و شما باید آن را به سلیقه خود  "گام بندی" کنید

http://bayanbox.ir/id/7654498003293700022

این لینک زیر هم لینک فایل کل جلسات هجده تای گذشته است

http://bayanbox.ir/id/7741263868703857994

..............

پی نوشت : خیلی دیر این لینک را گذاشتم

شرمنده

/ 0 نظر / 2 بازدید