یکی از مهارت های فیلمنامه نویسان باید این باشد که سعی کنند اگر در صحنه ای قرار است کسی به کسی شماره تلفن بدهد آن شماره تلفن به صورت کامل در اختیار تماشاچیان قرار نگیرد و البته اسباب رسیدن به این مقصود الکی و باسمه ای و تحمیلی و غیرجذاب هم نباشد ...

/ 0 نظر / 20 بازدید