از سری کژ و مژ ها

 

یکی از آفات جدی شخصیت پردازی نقش منفی "حق دادن " به جای "شناخت" است ... این اتفاق یک سوتفاهم موثر است که باعث رنگ باختن نقش منفی و ایجاد محدودیت برای شکل گیری نقش مثبت در فیلمنامه است ... با این کجروی عملا انرژی فیلم تخلیه شده و کشمکش و رویارویی کم جان می شود ... ایجاد ذهنیت " اونم آدم بدی نیست"  با تصور ایجاد  شخصیت "خاکستری " فیلمنامه نویس را به جای "شناخت بر پایه روش تحقیق" ناخودآگاهانه مدافع نقش منفی قصه کرده و باعث تحلیل قوای روانشناسی فیلمنامه می شود.

از گفته های سیدفیلد در یکی از کارگاه های آسیب شناسی فیلمنامه

/ 0 نظر / 28 بازدید