دگر پیشنهادی

رفیقان "ضد حال" را دوست داشته باشید

هادی مقدم دوست

یک هفته گذشته است و در آخرین سطور یادداشت هفته پیش بنده احساس کرده بودم که برخی از این پیشنهاد که با هشتصد و سی تومان می شود به سینما رفت و شاد بود ترش کرده و رو کج می کنند و احتمالا می گویند : ای بابا دلت خوش است! ... و از آنجا که محتمل است  شما روزی بخواهید به برخی  پیشنهاد سفر ارزان قیمت به سینما را بدهید  و هیچ بعید نیست درست وسط سخنان پرشور شما  درباره تجربه سفر ارزان فیمت و پرشور به سینما یکی پیدا شود و یکهو  بگوید : برو بابا دلت خوش است... موظف هستم به شما پیشنهادی بدهم. پیشنهاد می دهم  دستپاچه نشوید . سریع اقدام به حذف دوست " ضد حال " از فهرست سفر به سینما نکنید. او که اینگونه بر شوق و ذوق شما تاخته بی شک در دل مشتاق ترین است. او نقابی به صورت دارد که مانع نمایش شوقش می شود. پیش تر پیشنهاد داده بودم با کنترلچی مامور و معذور خوش اخلاق باشید. این بار هم می گویم که باید رفقای " ضد حال " را هم دوست داشت. برای سینما رفتن شما به " پا " احتیاج دارید. مطمئنا درک عمیق نیاز به " پا " باعث می شود که برای حذف نکردن آدمها از فهرست سفر به سینما بیشتر درنگ کنید. رفقای همراه را همانگونه که هستند قبول کنید. امتناع و انکار رفقای ضد حال خودش یک طعم جذاب و یک رنگ خوشایند در رنگین کمان رفقاست. ناز رفیقان ضد حال را بکشید و آنها را با خود به سینما ببرید. اگر او انرژی ندارد شما انرژی هزینه کنید. برای هزینه کردن انرژی انسانی و شادی هیچ قبضی از هیچ دستگاهی صادر نمی شود و ریالی به آن هشتصد و سی تومان افزوده نمی شود. این هفته هم پیشنهاد می کنم با همان رفیقان بروید فیلم تنها دوبار زندگی می کنیم ساخته سینماگرجوان بهنام بهزادی را ببینید. به هر حال رفیقان رفیقانند .

/ 1 نظر / 4 بازدید
فریوگ

سلام. بالاخره تصمیم نداری از وب سایت من دیدن کنی؟ تماشاش مجانیه. خواستم بگم بعد نگی نگفت!