هر چیز که خوار آید ... یک روز به کار آید

 

از تمرین های کلاس ( ارتباط غیر کلامی )

اسمایلی ها را ترجمه کنید :

                                              

 

                                                 

 

                                                       

/ 0 نظر / 30 بازدید