نقشه هوایی

اول از بالا نگاه می کنیم. همه را می بینیم که دارند چه کار می کنند. این یک داستان هوایی است بر اساس "سیاق تماشا" ... فعلا وقت داستانسرایی نیست. داستانسرایی گام بعدی است. اما این هم بخشی از روایتگریست.

/ 0 نظر / 36 بازدید