کجا بودیم ؟

.

جدا از همه ی رعایت ها و مواظبت ها ( سوال و پاسخ و توسعه و ساخت شبکه ) یک حال در همه ی احوال ضروری و لازم است : "من در حال تعریف کردن یک ماجرا هستم". 

.

/ 0 نظر / 29 بازدید