همشهری جوان

 

یعنی کی می تونه باشه ؟؟!!

هادی مقدم دوست

یادم می آید دوستی داشتم که اعتقاد جدی داشت تماشاچی فقط و فقط با خاطره ی پایان فیلم از فیلم جدا می شود. همین دوست از آن گروه آدم هایی بود که مثلا در طول یک پروسه کاری یک ماهه ، حدود بیست و هشت روز مردم آزاری و بدخلقی و تفرعن از خود نشان می داد و دو روز آخر پسر خوبی می شد و هی معرفت رو می کرد و وقتی هم که سوال می کردی این چه شیوه ای است می گفت : "پایان خیلی مهم است". البته او کم هوش تر از آن بود که بداند : مردم "شخصیت" او را می شناسند ... واقعیت این است که انسانها بیش از تمهیدات افراد به برایندی که از خلق و خو و منش افراد ( و یا مثلا یک اثر نمایشی ) توجه می کنند. همانطور که دقت کردید چند عبارت قبل تر  در پرانتز به اثر نمایشی اشاره کردم. دلیل اشاره این بود که یادآور شوم تمهیدی مانند صدای زنگ در خانه و یا زنگ تلفن در پایان یک  قسمت از یک سریال و گفتن جمله ی : "یعنی کی می تونه باشه" ... "اونم این وقت شب ؟؟ "با لحن نگران لزوما برای جلب تماشاچی کافی نیست . مجمل و موجز عرض می کنم : هر اثر نمایشی برای خودش یک "شخصیت" لازم دارد. منظورم شخصیت های داستانی توی داستان نیست. شخصیت خود کار را می گویم. شخصیت خود کار از چینش به جا و متناسب و حساب شده ی عناصر و مواد ریز و درشت داستانی به وجود می آید. می خواهم یک حرف کلی و عمده اما غیر ژورنالیستی بزنم. می خواهم بگویم پایان بندی قسمت های سریال و تعلیق های داستانی و ایجاد پرسش راجع به سرنوشت آدمهای توی فیلم لزوما اسباب کشش برای خرید سی دی های بعدی نیست. خاصه اینکه اثز طنز هم باشد. در کار طنز ، جنس طنز و حالت و کیفیتی که برای طنز انتخاب شده تماشاچی را پیش از هر تاثیر گذاری هر تمهید دیگری مجذوب خود می کند. به گمانم اگر یک سی دی طنز جنس دلخواهی از طنز را به تماشاچی عرضه کند و در انتهای هر سی دی حتی یکی از این تمهیدهای مشتری ساز وجود نداشته باشد ،باز تهیه کننده می تواند دلش شور نزند که : خدایا یعنی بعدی رو هم مردم می خرن ؟ ... وقتی تماشاچی، شخصیت  یک کاری را دوست داشته باشد باز هم سراغ آن می آید، لازم نیست حتما در پایان هر قسمت " برویم روی اعصاب تماشاچی " و برایش  با روش " یعنی کی می تونه باشه " سوال ایجاد کنیم ...راه های عمده و بیمه های عمده ی کشش وسیع تر و کیفیت آفرین تر و باعث خاطرجمعی بیشتر است.

/ 0 نظر / 7 بازدید