وام واژه

شخصیت صفت و ماجرا فعل است.

شخصیت صفت و ماجرا فعل است. 

/ 1 نظر / 39 بازدید
حاجعلی

ماجرا جمله ای عربی است. ما جری(مای موصول+فعل معتل ماضی للغائب از ریشه جری) به معنای آنچه شد یا آنچه گذشت که در فارسی به شکل کلمه ای (نه فعل) ساده(نه مشتق) وجود دارد و در معنای اتفاق به کار می رود. اگر به معنای عربی این واژه توجه داشته باشیم استعمال ما از آن جالب می شود. مثلا: ماجرا این گونه خواهد شد(آنچه شد اینگونه خواهد شد.) یا داستان های ماجرایی(داستان های آنچه شدی) ماجرات چی بوده؟(آنچه گذشتت چی بوده)