"دلیل" دلیل "حق" نیست.

یکی از اشتباهاتی که گاها چهارستون فیلمنامه ها را به هم می ریزد و آن را مبتلا به امراض ناشناخته می کند ناشی از عدم درک دو مفهوم "حق" و "دلیل" است. یعنی نویسنده چون "دلیل" رفتار شخصیت را درک می کند گمان می کند شخصیت "حق" هم دارد و این شروع احساساتی شدن نویسنده به نفع شخصیت هاست.

/ 0 نظر / 31 بازدید