تست شخصیت

 

- آیا شما معتقدید در فیلم کوتاه نمی شود شخصیت پردازی کرد؟

- آیا شما معتقدید که می شود کلمه form را ترجمه کرد ؟

- اگر به شما بگویند فیلمنامه تان را خلاصه کنید شما می گویید : این کار ممکن نیست چون ظرایف کار در نوشته مبسوط قابل لمس است ؟

- اگر به شما بگویند بهترین فیلم عمرتان را انتخاب کنید آیا به سراغ کتب مرجع و فرهنگ فیلم ها می روید ؟

- اگر به شما بگویند : نقطه عطف دوم کارنوشته شده تان را مشخص کنید آیا شما از اینکه پیش تر به این موضوع فکر نکرده اید مضطرب می شوید ؟

- آیا شما برای نوشتن فیلمنامه عجله دارید؟

- آیا شما دفترچه یادداشتی همیشه به همراه دارید؟

- اگر ایده هایتان را توی گوشی تلفن همراهتان ذخیره می کنید آیا دچار وسواس انتقال نوشته ها به روی کاغذ هستید؟

- اگر قرار باشد برای تحقیقات فیلمنامه تان به سراغ کتاب تاریخ اول راهنمایی بروید از این کار احساس شرم می کنید؟

- آیا به مجرد تصمیم برای نگارش فیلمنامه کار را با نوشتن سکانس اول فیلمنامه شروع می کنید؟

- تاکنون باری شده است که احساس کنید کلمه ای غیر فارسی را احتمال دارد اشتباه تلفظ کرده باشید ؟

- آیا اگر قرار باشد که فیلمنامه کسی را بررسی کنید ممکن است غلط های املایی متن او را به او یادآوری کنید؟ اول نظرتان را درباره فیلمنامه می گویید یا اول غلط های املایی را یادآوری می کنید؟

- اگر به شما بگویند کلمه سکانس واژه ای مربوط به واژگان فیزیک است چه اندازه طول می کشد تا چیزی بگویید؟

ادامه دارد  

/ 0 نظر / 30 بازدید