وام واژه

در اداره  پلیس وقتی متهم می خواهد منظوری را منتقل کند و یا تاثیری بگذارد، مامور پلیس به او این جمله را می گوید :

... ببین جریان رو تعریف کن، برای من قصه نگو 

 


مدخل : اشکال مختلف نقل

/ 0 نظر / 34 بازدید