افزایش معنی

یک تیتر خوب : آی فیلم امشب مزاحم دارد!

 

- فعل داشتن برای برنامه برنامه های تلویزیون صرف می شود : امشب فیلم سینمایی داره. فردا شبکه یک چی داره ؟ دیشب نود داشت. 

- فعل داشتن برای توضیح  بخشی از اشکال مزاحمت  نیز به کار می رود : من یه چندتایی مزاحم تلفنی دارم . خونه مون یه پارکینگ مزاحم داره .

................

/ 0 نظر / 31 بازدید