برای مجله مثلث

 

من نمی دانم! باید سوال کنم!

هادی مقدم دوست

عده ای عقیده دارند بازیگران اخیرا زیاد دستمزد می گیرند و عده ای بر این عقیده اند که هر چه می گیرند حقشان است که می گیرند ... بنده بر این گمانم که هر کدام از این دو گروه حتما راهی را در دل و ذهن خود طی کرده اند تا به یک کدام از این دو عقیده برسند. راهی که بنده هنوز هیچ کدام از این دو را هنوز طی نکرده ام و تازه در مرحله ی " هاج واج " هستم . " هاج واج " همان مرحله "حیرت" و "ایجاد سوال" و شروع "چراجویی" ست . خب مرحله بعدی " چرا جویی " چیست ؟ آیا مرحله بعدی این است که بلافاصله قدری نارضایتی و یا رضایت به خود صورت سوال تزریق کنم و سوال را از حالت "سوال محض" به حالت معترضه یا حالت جانبدارانه در بیاورم؟ ... نه ! به گمان این حقیر فارغ از"احساسات و منافع شخصی" باید به دنبال "پاسخ حقیقی و حقوقی " گشت. پاسخ این سوال باید از راه تحقیق به دست بیاید و قضاوت  بعد از تحقیق تنها باید بر اساس شاخصه های مفهوم " حق " صورت بگیرد و باور کنید بنده  اگر کار نداشتم و مسئولیت نوشتن فیلمنامه ای که گروهی درگیر ساخت آن هستند به عهده ام نبود همین الان - بعد از مطالعه درباره روش تحقیق های اقتصادی/ فرهنگی - بلند می شدم و می رفتم از بازیگران و افراد ذیربط سوال می کردم " سلام ! بنده در حال پژوهش درباره بالا رفتن دستمزد بازیگران هستم و لطفا دلایل و عوارض بالا رفتن دستمزد بازیگران را عنوان کنید ". با توجه به گرفتاریهای خودم امیدوارم هر کس که تخصصش انجام این قبیل کارها است این کار را انجام دهد و جواب این دلایل را بر اساس روش تحقیق های علمی به دست بیاورد تا بعد از استخراج دلایل درباره آن تازه اقدام به تعیین تکلیف شود تا بلکه حالت برخورد با این قضیه از شکل احساساتی خارج شود. به گمانم در حال حاضر مواضع پیرامون این موضوع ( و نه الزاما معضل ) هنوز تا حدی احساساتی ست و فعلا در سطح "غرولند" جلوه می نماید.

/ 0 نظر / 9 بازدید