فیلم تان چه جور آدمی است ؟

منظورم خود فیلم است ؟ آیا فیلم تان آدم هست یا اصلا آدم نیست ؟

/ 2 نظر / 109 بازدید
محمد

اگه فرشته باشد عیبی دارد؟

محمد

کمکم کنید تا متوجه تر شوم...... گاهی آدم است گاهی هم مثل یک اسب چموش می رمد.....[لبخند]