بسط داستان 3 (مستند داستانی)

 

سر داستان "آب" است . ته داستان "بخار" ... برای بسط این داستان باید بدانیم " چه اتفاقی؟" می افتد که آب تبدیل به بخار آب می شود .

حالا اگر سر داستان "آب" بود و ته داستان "یخ" بود برای بسط داستان باید بدانیم "چه اتفاقی" می افتد که آب تبدیل به یخ می شود.

/ 0 نظر / 34 بازدید