حسن مقطع ... لطف آغاز

 

پس از نه دهه از هزار و سه صد

به شامی که آذر ز ره می رسد

به تقدیر این چرخ نیلوفری

به پایان رسید این حکایت گری

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

حسام الدین مقامی کیا

/ 0 نظر / 7 بازدید