تا دل شب سخن از سلسله ی موی تو بود

...

این قصه هست . آن قصه نیست. این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست.این قصه هست . آن قصه نیست...

 

 

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :