نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱٦ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

ی عبوری می خاد

این شمایید که عبوری ها را می نویسید ... یعنی این شمایید که باید عبوری ها را بنویسد ... این توانایی، دانستن چیزی به مانند تدوین می خواهد. مثل تدوین فیلم یا تدوین جمله ها ...

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

نقشه هوایی

اول از بالا نگاه می کنیم. همه را می بینیم که دارند چه کار می کنند. این یک داستان هوایی است بر اساس "سیاق تماشا" ... فعلا وقت داستانسرایی نیست. داستانسرایی گام بعدی است. اما این هم بخشی از روایتگریست.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

کلاس بعد از ظهر جلسه سیزدهم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ٧ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

حواس داستان

 

... افراد بارها در روایت گری هایشان به کوچه های نامربوط به مقصد و به کجراهه ها رفته اند و به درد "کجا بودیم؟" و  درد "داشتم چه می گفتم؟" افتاده اند ...

این که گفته شد تنها یکی از اشارات مربوط به مبحثی است که می شود آن را "حواس داستان" صدا زد.

...

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :

کلاس یعد از ظهر جلسه یازدهم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٧ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :

کلاس صبح ... جلسه دوازدهم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :

کلاس بعد از ظهر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :

افزایش معنی

یک تیتر خوب : آی فیلم امشب مزاحم دارد!

 

- فعل داشتن برای برنامه برنامه های تلویزیون صرف می شود : امشب فیلم سینمایی داره. فردا شبکه یک چی داره ؟ دیشب نود داشت. 

- فعل داشتن برای توضیح  بخشی از اشکال مزاحمت  نیز به کار می رود : من یه چندتایی مزاحم تلفنی دارم . خونه مون یه پارکینگ مزاحم داره .

................

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱٢ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :

واقعیتای جامعه

 

یکی از واقعیتای جامعه تو فیلمای واقع گرا اینه که تا یکی از شهرستان میاد تهران. همون اول کاری تو ترمینال زودی دزدا کیفشو و یا ساکشو ازش می دزدن.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
تگ ها :

هان؟ کدام بهتر است؟

...اگر از اول بدانیم یکی از افراد باند تبهکاران پلیس است بهتر است، یا اینکه بهتر است تماشاچی در انتها از پلیس بودن آن فرد مطلع شود؟

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۳:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
تگ ها :

کلاس بعد از ظهر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
تگ ها :

کلاس صبح

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
تگ ها :

رمز را می دانید. داخل شوید. توضیحی هست که باید بخوانید

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب   
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

کجا بودیم ؟

.

جدا از همه ی رعایت ها و مواظبت ها ( سوال و پاسخ و توسعه و ساخت شبکه ) یک حال در همه ی احوال ضروری و لازم است : "من در حال تعریف کردن یک ماجرا هستم". 

.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

نتیجه دلخواه

 

یکی از شروط اصلی رخ دادن پیکربندی وجود عنصر اصلی و دائمی  "نتیجه دلخواه" است.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

اسباب سازی

 

"اسباب سازی" بر اساس مقاصد محورهای رخدادها یکی دیگر از تلاش های مربوط به پیکربندیست.

 

 

یک نظر از نظرات این پست عمومی شد

.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

می خوام تماشاچی بگه ...

"می خوام تماشاچی بگه" تمهید انعکاس منظور و محاسبه نمود منظور در مخاطب است.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٦ تیر ۱۳٩٢
تگ ها :

 

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٦ تیر ۱۳٩٢
تگ ها :

قطعه سزای عمل

 

دانلود کنید

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

هر کی ده بار اینو ارسال کنه عکس کسی که عاشقشه رو نشونش میده

شخصیت شناسی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ٤ خرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

پیکر بندی

 

بسط داستان رفتار و سلسله اعمالیست که می توان آن را با وام گیری از اصطلاحات علوم دیگر "پیکربندی" نامگذاری کرد.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ٤ خرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

بسط داستان 3 (مستند داستانی)

 

سر داستان "آب" است . ته داستان "بخار" ... برای بسط این داستان باید بدانیم " چه اتفاقی؟" می افتد که آب تبدیل به بخار آب می شود .

حالا اگر سر داستان "آب" بود و ته داستان "یخ" بود برای بسط داستان باید بدانیم "چه اتفاقی" می افتد که آب تبدیل به یخ می شود.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۳ خرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

بسط داستان 2

....

در فاصله بین سر داستان و ته داستان رویدادهایی رخ می دهد که نه با روش "هر اتفاقی" که با روش "چه اتفاقی؟" باید پر شود ... پر کردن فاصله بین سر و ته داستان با "هر اتفاقی " همانند بنا کردن و به هم آوردن یک سازه ی ساختمانی با هر مصالحی - مثلا سنگ لاشه و نخاله - است ... واقعا باید دید که در میانه سر و ته داستان "چه اتفاقی؟" باید رخ دهد تا منطقا و به زیبایی از آن سر به این ته برسیم ...

....

پرسش شروعی شایسته تر است تا اقدام سریع  و مددجویی  از روش های هرکن پرکن و ریختن لاشه ها و نخاله های داستانی در آن میان !

....

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۳ خرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

بسط داستان 1

 

محصول نهایی بعد از بسط داستان چیزی همانند "مشروح اخبار" است.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۳ خرداد ۱۳٩٢
تگ ها :

زرنگ بازی

مثابه - مثابه - مثابه -مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه -

......

یکی از کلیدواژه ها در برخی از نوشته ها و یادداشت های سینمایی این کلمه  "مثابه " است. با آوردن این کلمه در وبلاگم شاید بتوانم جستجوهای سینمایی را به سوی خودم هدایت کنم.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

"دلیل" دلیل "حق" نیست.

یکی از اشتباهاتی که گاها چهارستون فیلمنامه ها را به هم می ریزد و آن را مبتلا به امراض ناشناخته می کند ناشی از عدم درک دو مفهوم "حق" و "دلیل" است. یعنی نویسنده چون "دلیل" رفتار شخصیت را درک می کند گمان می کند شخصیت "حق" هم دارد و این شروع احساساتی شدن نویسنده به نفع شخصیت هاست.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

پاسخی از طریق همین وبلاگ

 

سلام آقای فتحی

اگر کار شما را خوانده باشم حتما برای این خوانده ام که نظرم را درباره کار شما در مجله بنویسم. حالا اگر نظرم را در مجله نوشته باشم معنی اش این است که خوانده ام اگر ننوشته باشم معنی اش این است که نخوانده ام.

 

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

تست شخصیت

 

- آیا شما معتقدید در فیلم کوتاه نمی شود شخصیت پردازی کرد؟

- آیا شما معتقدید که می شود کلمه form را ترجمه کرد ؟

- اگر به شما بگویند فیلمنامه تان را خلاصه کنید شما می گویید : این کار ممکن نیست چون ظرایف کار در نوشته مبسوط قابل لمس است ؟

- اگر به شما بگویند بهترین فیلم عمرتان را انتخاب کنید آیا به سراغ کتب مرجع و فرهنگ فیلم ها می روید ؟

- اگر به شما بگویند : نقطه عطف دوم کارنوشته شده تان را مشخص کنید آیا شما از اینکه پیش تر به این موضوع فکر نکرده اید مضطرب می شوید ؟

- آیا شما برای نوشتن فیلمنامه عجله دارید؟

- آیا شما دفترچه یادداشتی همیشه به همراه دارید؟

- اگر ایده هایتان را توی گوشی تلفن همراهتان ذخیره می کنید آیا دچار وسواس انتقال نوشته ها به روی کاغذ هستید؟

- اگر قرار باشد برای تحقیقات فیلمنامه تان به سراغ کتاب تاریخ اول راهنمایی بروید از این کار احساس شرم می کنید؟

- آیا به مجرد تصمیم برای نگارش فیلمنامه کار را با نوشتن سکانس اول فیلمنامه شروع می کنید؟

- تاکنون باری شده است که احساس کنید کلمه ای غیر فارسی را احتمال دارد اشتباه تلفظ کرده باشید ؟

- آیا اگر قرار باشد که فیلمنامه کسی را بررسی کنید ممکن است غلط های املایی متن او را به او یادآوری کنید؟ اول نظرتان را درباره فیلمنامه می گویید یا اول غلط های املایی را یادآوری می کنید؟

- اگر به شما بگویند کلمه سکانس واژه ای مربوط به واژگان فیزیک است چه اندازه طول می کشد تا چیزی بگویید؟

ادامه دارد  

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

راس می گه.

 

یکی دیگر از جملاتی که از جمله واکنش های مشترک مخاطبین فیلم هاست جمله "راس می گه " است. این جمله از جمله جملاتی است که قطعا جای تامل دارد.

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

← صفحه بعد صفحه قبل →