حواس داستان

 

... افراد بارها در روایت گری هایشان به کوچه های نامربوط به مقصد و به کجراهه ها رفته اند و به درد "کجا بودیم؟" و  درد "داشتم چه می گفتم؟" افتاده اند ...

این که گفته شد تنها یکی از اشارات مربوط به مبحثی است که می شود آن را "حواس داستان" صدا زد.

...

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :

کلاس یعد از ظهر جلسه یازدهم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٧ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :

کلاس صبح ... جلسه دوازدهم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :

کلاس بعد از ظهر

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :

افزایش معنی

یک تیتر خوب : آی فیلم امشب مزاحم دارد!

 

- فعل داشتن برای برنامه برنامه های تلویزیون صرف می شود : امشب فیلم سینمایی داره. فردا شبکه یک چی داره ؟ دیشب نود داشت. 

- فعل داشتن برای توضیح  بخشی از اشکال مزاحمت  نیز به کار می رود : من یه چندتایی مزاحم تلفنی دارم . خونه مون یه پارکینگ مزاحم داره .

................

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱٢ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :