جلسه بیست و دوم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

وام واژه

شخصیت صفت و ماجرا فعل است.

شخصیت صفت و ماجرا فعل است. 

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

وام واژه

در اداره  پلیس وقتی متهم می خواهد منظوری را منتقل کند و یا تاثیری بگذارد، مامور پلیس به او این جمله را می گوید :

... ببین جریان رو تعریف کن، برای من قصه نگو 

 


مدخل : اشکال مختلف نقل

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

جلسه بیست و یکم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

کسب ... نصب

شخصیت شناسی کسب و شخصیت پردازی نصب است

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

جلسه بیستم

مشاهده یادداشت خصوصی

  
نویسنده : هادی مقدم دوست ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :